Auto

Požadujete opravdu kvalitní pojištění pro vaše vozidlo a nechcete platit zbytečně za to, co nepotřebujete?

Naše pojištění od největší světové pojišťovny je tu právě pro vás. Navíc platíte jen za skutečně ujeté kilometry!

Nejširší pokrytí asistenční služby na trhu již ke každému povinnému ručení!

U nás si jednoduše vyberete ze 4 balíčků. Vše záleží na tom, jak moc si chcete své vozidlo ochránit.

1. KOMFORT

Limit pojistného krytí pro povinné ručení je 70 mil. Kč pro všechny škody vzniklé na majetku. A limit 70 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví pro každou osobu nebo usmrcením za každý zmařený lidský život.

Pojištění dále zahrnuje:

+ Zdarma silniční služba 24/7, pomoc při:

2. PLUS

obsahuje balíček KOMFORT + pojištění dále zahrnuje:

Rozšířená asistenční služba: zahrnuje všechny výhody základní asistenční služby + limit na odtah vozidla včetně posádky se navyšuje na 150 km, včetně náhradního ubytování v zahraničí 2.000Kč/osoba/noc

Rozšířené úrazové pojištění: pojistné plnění v případě úmrtí nebo invalidity nejen pro řidiče, ale i pro posádku (I.,II.,III., stupeň invalidity)

Pojištění pro případ přírodní události: Pojištění kryje škody vzniklé na pojištěném vozidle v důsledku přírodní události, jako je povodeň, záplava, vichřice, zemětřesení, sesuv půdy nebo lavin, zřícení skal nebo zemin, kroupy, úder blesku nebo v důsledku pádu sněhu, ledu, stromu, větve, stožáru, veřejného sloupu jakéhokoliv vedení nebo osvětlení

Pojištění pro případ požáru nebo výbuchu: Pojištění kryje škody vzniklé na pojištěném vozidle v důsledku jeho náhlého a nahodilého požáru nebo samovolného výbuchu

Pojištění pro případ poškození zvířetem: platí pro škodu na zaparkovaném vozidle i pro (přímý i nepřímý) střet jedoucího vozidla se zvířetem (divoké i domácí)

Volitelná spoluúčast: fixně 5 tis. Kč, nebo 10 tis. Kč

3. EXTRA

obsahuje balíček PLUS + pojištění dále zahrnuje:

Limit pojistného krytí pro povinné ručení se navyšuje na 150 mil. Kč pro všechny škody vzniklé na majetku. A limit 150 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví pro každou osobu nebo usmrcením za každý zmařený lidský život

Pojištění krádeže: zaplatíme za krádež vozidla, jeho částí a příslušenství, stejně jako za jeho poškození v důsledku krádeže nebo pokusu o krádež. Za krádež považujeme i loupež a neoprávněné užívání vozidla

Bez-limitní pojištění skel: pokud dojde k poškození čelního skla, bočních skel, zadního skla nebo střešního okna sloužících k výhledu z vašeho vozidla, uhradíme náklady na jejich opravu v plné výši bez spoluúčasti. Pokud není oprava možná, zajistíme jejich výměnu (spoluúčast v případě výměny je 1 000 Kč)

Pojištění vandalismu: Nahradíme škody vzniklé prokazatelně úmyslným jednáním třetích osob. Vozidlo musí být v té době zaparkované. Podmínkou je doložení policejního protokolu

Volitelná spoluúčast: fixně 5 tis. Kč, nebo 10 tis. Kč

4. MAX

obsahuje balíček EXTRA + pojištění dále zahrnuje:

Pojištění v případě havárie: Nahradíme škody na pojištěném vozidle vzniklé havárií zapříčiněné vlastní vinou

Volitelná spoluúčast: fixně 5 tis. Kč, nebo 10 tis. Kč

Pojištění GAP: při totální škodě nebo krádeži vyplatíme pořizovací cenu vozidla, tuto garanci poskytujeme po dobu dvou let a to bez podmínek (tj. žádné krácení v případě poklesu tržní ceny vozidla). Bez spoluúčasti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.